Coaching opleiding

Inzetten op persoonlijke groei van mensen is een noodzakelijke voorwaarde geworden om te groeien als organisatie. Bovendien vraagt de huidige werkcontext heel wat aanpassingsvermogen van medewerkers en leidinggevenden, zowel qua attitude als op gebied van competenties. Ook merken we dat meer en meer managers kiezen voor een business coach als neutrale sparringpartner.

Contacteer ons

 • Eenzaam aan de top?
  • Ook al zijn leiders de hele dag onder de mensen, toch is het vaak een eenzame job. Als leider kan je overleggen met je team, maar niet over alles. Je kan ook ten rade gaan bij jouw leidinggevende of raad van bestuur, maar niet voor alles. Er wordt immers van jou verwacht dat je zelf in staat bent om knopen door te hakken.
 • Wat kan je verwachten van een business coach?
  • Een business coach is een neutrale sparringspartner waarmee je van gedachten kan wisselen. Hij of zij helpt je, door gericht vragen te stellen en terug te koppelen, om de problematiek helder te krijgen en opties of oplossingen te zien. Hij of zij zal je ook, vanuit ervaring met best practices, modellen aanreiken die je ondersteunen om oplossingen te implementeren.
  • Alle coachings zijn resultaatgericht. Want tijd kost geld en moet nuttig besteed worden.

 • De thema’s waarrond we coachen zijn zeer uiteenlopend. Vaak gaat het over het aanscherpen van vaardigheden in de professionele context, zoals effectief leiding geven, helder communiceren, op een constructieve manier feedback geven, omgaan met verandering, omgaan met deadlines en timemanagement.
 • We kunnen ook dieper coachen, op overtuigingsniveau. Bij weerstand tegen veranderingen, bij energieverlies, perfectionisme of angst om fouten te maken, of wanneer coaching op gedrag geen langdurig effect heeft.
 • Resultaatgericht coachen
  • Elk coachingstraject start met een intakegesprek om de vraag helder te krijgen, en 3 coachingsessies. Daarna bekijken we samen (coachee, coach en opdrachtgever) waar we staan en wat verder nodig is tijdens een terugkoppelmoment
  • Wij coachen volgens een vast stramien. In elke fase helpt de coach de coachee om te exploreren waar het precies om gaat, om zo tot inzichten, en uiteindelijk tot acties te komen.

 • Veilig coachen op kantoor kan. Mits een goede ventilatie en voldoende ruimte om afstand te houden. Om je helemaal veilig te voelen, dragen wij een mondmasker tijdens de coaching, en brengen wij op vraag een mobiel plexischerm mee.
 • Coachen in de natuur. Als het weer het toelaat, kiezen we een rustige plek buiten waar we voldoende afstand kunnen houden. Op comfortabele vouwstoelen, of al wandelend, wat voor jou het fijnste voelt.
 • Online coachen. Werk je van thuis? Effectief coachen kan perfect via perfect Zoom of Teams.
 • Blended coaching. Blended coaching is een combinatie van e-learning en online coaching. Zo kan je online een vaardigheid leren, bijvoorbeeld effectief communiceren, of feedback geven. Daarnaast voorzien we 1 tot 3 coachingmomenten van een uur, die je begeleiden om de vaardigheid effectief om te zetten in gedrag.

 • We bieden een waaier van vaardigheidsopleidingen, met een focus op soft skills zoals leidinggeven, coachen, facilitatie- en communicatievaardigheden.
 • Onze opleidingen zijn op maat en ‘in company’.

Contacteer ons voor een traject op maat

Ben je op zoek naar advies? Vul gerust onderstaand formulier in. Liever contact via mail of telefonisch? Op de contactpagina vind je onze contactgegevens.